Csapadékvíz elvezetés

Kezelésünkbe tartoznak a nyílt csapadékvíz-elvezető árkok, önkormányzati tulajdonú vízfolyások, a csatornahálózat elválasztott rendszerű csapadékcsatorna rendszere.

Feladataink:

  • a létesítmények rendszeres felülvizsgálata, a hálózat egyes elemeinek helyszíni vizsgálata, hibafeltárása, a rendszer feltárt hiányosságainak megszüntetése;
  • a Csónakázó-tó vízügyi üzemeltetési feladatainak ellátása;
  • a Csónakázó-tó vízfelületét és parti sávját érintő fejlesztések előkészítésében és lebonyolításában való közreműködés;
  • részt veszünk a település árvíz- és belvíz- védekezési tervének készítésében és aktualizálásában;
  • az építési engedélyezési eljárások során kezelői hozzájárulást adunk ki;
  • az ingatlan bejáratok átereszeinek tisztántartási kötelezettségét az ingatlantulajdonosok felé jelezzük;
  • nyílt árkos csapadékvíz elvezető hálózat üzemeltetése (kaszálás, elzáródások megszüntetése, iszapolás, mederburkolatok javítása);
  • zárt csapadékcsatornák üzemeltetési munkái (gépi tisztítás, leszakadások, aknafedlapok, víznyelők javítása);
  • közreműködés a csapadékvíz elvezető rendszert érintő hatósági eljárásokban.

Amennyiben az egyesített rendszerű csatornahálózat hibájáról szerzünk tudomást, azt jelezzük az azt üzemeltető Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. felé.

 

Letölthető nyomtatványok: